Anamel powstała z chęci pomagania innym

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

anamel.pl

25-05-2018

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu na podstawie niniejszego regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: ANAMEL Anna Satan, ul. Henryka Pobożnego 3/2, 67-410 Sława, NIP 9251766974, REGON 365388783. Właściciel jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby obsługi złożonych zamówień.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1.Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez klienta poprzez kliknięcie w przycisk "Zamawiam"

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Sposoby płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę, chyba że klient zdecydował się na odbiór osobisty.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Kuriera Inpostu lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Nabywca kupując towar  udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy z firmą kurierską na dostarczenie przesyłki, a kwota należności za przesyłkę otrzymana od nabywcy jest w całości przekazana przewoźnikowi przesyłek.

 

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji klienta w terminie 14dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności , koszty dostawy ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów) nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. lub telefonicznie.

2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3.W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

4. W terminie 7dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w pkt.1 powyżej

 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

3. Uprawnienia klienta wynikające z rozporządzenia RODO dotyczącego ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie "Polityka Prywatności" pod adresem https://anamel.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust.3

6. Sklep uznaje, iż klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca okresu wskazanego w ust.5 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl